Per afegir una ubicació, fes clic al mapa y després fes clic a "Afegir una nova ubicació". Fes servir l'estrella per escollir quina serà la ubicació per defecte.

  1. Ubicacions: